- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Quảng Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Trần Công Kính
Chưa rõ
Đồng Phú, Đồng Hới
04/03/1972
1,Đ,6
2
Trần Đình Ký
1947
Quảng Hưng, Quảng Trạch
10/05/1970
1,N,10
3
Ngô Văn Lãnh
1949
Ngư Thủy, Lệ Thủy
12/05/1967
1,N,1
4
Nguyễn Văn Lão
1944
Bắc Trạch, Bố Trạch
21/10/1971
1,O,7
5
Nguyễn Văn LIên
1946
Thạch Hóa, Tuyên Hóa
08/07/1968
1,G,3
6
Nguyễn Thị Liên
1953
Thanh Trạch, Bố Trạch
04/09/1971
1,C,8
7
Bùi Văn Liễn
1947
Hưng Thủy, Lệ Thủy
01/03/1960
1,V,3
8
Mai Hồng Lĩnh
1943
Quảng Sơn, Quảng Trạch
11/01/1967
1,U,2
9
Thủy Văn Lôi
1943
Quảng Hải, Quảng Trạch
15/01/1971
1,N,2
10
Nguyễn Thị Lợi
1951
Cảnh Dương, Quảng Trạch
26/07/1974
1,I,6
11
Phạm Thắng Lợi
1947
Mỹ Thủy, Lệ Thủy
06/05/1968
1,X,1
12
Nguyễn văn Lợi
1947
Quảng Trung, Quảng Trạch
15/03/1966
1,Z,6
13
Dương Văn Lợi
1942
Đồng Trạch, Bố Trạch
19/02/1968
1,U,3
14
Nguyễn Văn Luân
1944
Tây Trạch, Bố Trạch
05/04/1969
1,T,10
15
Nguyễn Văn Luận
1944
Quảng Trạch, Quảng Trạch
19/05/1970
1,L,2
16
Phan Văn Luật
1942
Hàm Ninh, Quảng Ninh
12/02/1971
1,X,11
17
Võ văn Luy
1945
Phú Hải, Đồng Hới
19/07/1967
1,V,2
18
Hoàng Văn Lương
1945
Hưng Trạch, Bố Trạch
16/04/1967
1,Z,2
19
Lê Viết Lượng
1945
Thuận Hóa, Tuyên Hóa
14/07/1968
1,O,1
20
Phạm Thị Lý
1950
An Thủy, Lệ Thủy
31/10/1971
1,H,3
21
Lê Văn May
1948
Thanh Trạch, Bố Trạch
20/12/1971
1,R,7
22
Đinh Quang Mạnh
1942
Quy Hóa, Minh Hóa
22/12/1967
1,Q,4
23
Trương Văn Mẽn
1938
An Ninh, Quảng Ninh
03/05/1969
1,K,1
24
Phan Tiến Minh
1938
Mỹ Trạch, Bố Trạch
04/01/1967
1,G,4
25
Bùi Văn Minh
1946
Hoa Thủy, Lệ Thủy
13/03/1969
1,M,4