- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Quảng Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Phan Đức Phúc
1950
Trung Trạch, Bố Trạch
07/04/1971
1,B,8
2
Hoàng Thanh Phương
1950
Đức Ninh, Đồng Hới
07/04/1971
1,B,10
3
Lê Bá Phượng
1946
Nghĩa Ninh, Đồng Hới
19/10/1972
1,I,8
4
Phùng Ngọc Quang
1946
Lương Ninh, Quảng Ninh
25/04/1966
1,B,9
5
Đoàn Xuân Quảng
1946
Đồng Hóa, Tuyên Hóa
25/09/1969
1,P,1
6
Nguyễn Văn Quảng
1943
Phú Trạch, Bố Trạch
10/07/1968
1,I,2
7
Lê Văn Quày
1943
Phú Thủy, Lệ Thủy
22/12/1967
1,A,8
8
Đinh Minh Quý
1948
Hóa Hợp, Minh Hóa
21/12/1967
1,Đ,9
9
Võ Ngọc Quý
1940
Quảng Hợp, Quảng Trạch
06/04/1970
1,A,6
10
Trương Văn Quý
1946
Quảng Thuận, Quảng Trạch
23/02/1968
1,S,9
11
Mai Văn Ròn
1940
Liên Trạch, Bố Trạch
21/02/1969
1,V,10
12
Lê Thuận Sành
1940
Thái Thủy, Lệ Thủy
01/10/1971
1,E,2
13
Dương Minh Sáu
1945
Sơn Thủy, Lệ Thủy
14/12/1966
1,J,1
14
Nguyễn Thị Sen
1949
Hàm Ninh, Quảng Ninh
13/10/1971
1,H,2
15
Nguyễn Kim Sinh
1944
Quảng Trung, Quảng Trạch
18/01/1971
1,I,4
16
Nguyễn văn Soa
1942
Dương Thủy, Lệ Thủy
07/02/1968
1,A,5
17
Nguyễn Văn Song
1946
Hạ Trạch, Bố Trạch
28/10/1967
1,R,5
18
Phạm Duy Sông
1947
Hồng Thủy, Lệ Thủy
09/05/1970
1,G,1
19
Lưu Bá sơn
1945
Hạ Trạch, Bố trạch
19/02/1972
1,B,1
20
Nguyễn Thanh Sơn
1954
Hoàn Trạch, Bố Trạch
16/12/1972
1,Đ,1,
21
Bùi Văn Sơn
1947
Quảng Thạch, Quảng Trạch
25/05/1970
1,J,5
22
Hoàng Minh Sửu
1936
Quảng Tiến, Quảng Trạch
09/11/1969
1,O,3
23
Nguyễn Hữu Sự
1950
Quảng Lưu, Quảng Trạch
12/03/1972
1,K,6
24
Cao Đức sự
1945
Ngọc Khê, Quảng Ninh
04/08/1966
1,M,5
25
Trần Đức Sỹ
1945
Sơn Trạch, Bố Trạch
05/04/1969
1,M,10