- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Quảng Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Viết Tá
1950
Lộc Ninh, Quảng Ninh
29/03/1971
1,T,1
2
Trần Duy Tạo
1947
Quảng Liên, Quảng Trạch
11/06/1970
1,P,9
3
Nguyễn Trọng Tặng
1944
Liên Thủy, Lệ Thủy
20/02/1969
1,V,8
4
Hà Duy Tâm
1950
Mai Hóa, Tuyên Hóa
03/07/1972
1,U,6
5
Nguyễn Thanh Tâm
1950
Ngư Thủy, Lệ Thủy
04/02/1971
1,O,6
6
Nguyễn Minh Tâm
1945
Thanh Hóa, Tuyên Hóa
01/04/1969
1,O,4
7
Lê Công Tấn
1946
Vạn Ninh, Quảng Ninh
21/04/1968
1,S,4
8
Đoàn Tha
1950
Hưng Trạch, Bố Trạch
15/05/1969
1,R,3
9
Trần Đăng Thảo
1947
Tân Ninh, Quảng Ninh
20/11/1968
1,H,4
10
Nguyễn Xuân Thảo
1946
Thanh Trạch, Bố Trạch
18/03/1968
1,Q,3
11
Nguyễn Gia Thắng
1946
Hải Trạch, Bố Trạch
15/09/1968
1,G,9
12
Huỳnh Thắng
1946
Nam Trạch, Bố Trạch
12/08/1971
1,E,5
13
Đặng Xuân Thắng
1945
Quảng Hòa, Quảng Trạch
14/02/1973
1,Q,6
14
Nguyễn Đức Thắng
1942
Thanh Trạch, Bố Trạch
19/07/1967
1,X,8
15
Trần Thăng
1945
Thái Thủy, Lệ Thủ y
14/01/1966
1,Z,5
16
Lê Văn Thắng
1947
Hải Trạch, Bố Trạch
05/02/1967
1,Z,7
17
Cao Hồng Thân
1947
Võ Ninh, Quảng Ninh
01/03/1971
1,E,6
18
Trần Đăng Thê
1938
Quảng Minh, Quảng Trạch
28/11/1972
1,A,3
19
Hoàng văn Thi
1947
Phú Hải, Đồng Hới
22/11/1968
1,Q,10
20
Đoàn Xuân Thiết
1948
Đức Hóa, Tuyên Hóa
18/05/1970
1,N,6
21
Nguyễn Đăng Thịnh
1947
Hoa Thủy, Lệ Thủy
16/04/1969
1,U,11
22
Lương văn chuyên
1930
Đại Trạch, Bố Trạch
17/03/1968
1, I, 9
23
Nguyễn Tấn Thọ
1945
Lộc Thủy, Lệ Thủy
16/04/1967
1,T,5
24
Lê Duy Thọ
1945
Thái Thủy, Lệ Thủy
22/12/1968
1,T,4
25
Trần Văn Thơi
1947
Đức Ninh, Đồng Hới
29/03/1971
1,Y,7