- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Quảng Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Trần Đình Thuyết
1946
H-ng Trạch, Bố Trạch
15/03/1972
1,B,2
2
Cao Xuân Thủy
1930
Quảng Hải, Quang Trạch
16/01/1971
1,C,6
3
Phạm Văn Thụy
1946
Phong Hóa, Tuyên Hóa
03/10/1969
1,P,6
4
Đoàn Thanh Thú
1946
Lộc Thủy, Lệ Thủy
03/10/1969
1,C,7
5
Cao Minh Thương
1939
Cảnh Hóa, Quảng Trạch
05/02/1970
1,T,6
6
Phạm Xuân Tính
1945
Dương Thủy, Lệ Thủy
09/06/1970
1,O,8
7
Trần Công Thuyên
1944
Đồng Phú, Đồng Hới
31/01/1969
1,U,7
8
Hoàng Đức Tính
1948
Quảng Thủy, Quảng Trạch
01/10/1970
1,Z,4
9
Lê Văn Tình
1946
Ba Đồn, Quảng Trạch
25/02/1968
1,J,6
10
Trần Thanh Tịnh
1946
Quảng Phương, Quảng Trạch
20/04/1967
1,S,7
11
Nguyễn Đăng Toàn
1946
Lộc Thủy, Lệ Thủy
21/05/1969
1,X,3
12
Nguyễn Đình Tôn
1948
Quảng Long, Quả ng Trạch
05/03/1971
1,M,1
13
Võ Văn Trọng
1949
Hoà Trạch, Bố Trạch
05/12/1970
1,J,2
14
Nguyễn Quang Trung
1954
Ba Đồn, Quảng Trạch
21/02/1973
1,C,1
15
Lê Văn Trứ
1950
Tiến Hóa, Tuyên Hóa
26/07/1973
1,P,2
16
Trần Văn Tuân
1944
Thái Thủy, Lệ Thủy
05/06/1970
1,J,3
17
Trần Quốc Tuấn
1948
Dương Thủy, Lệ Thủy
14/03/1970
1,M,3
18
Nguyễn Hữu Tuất
1946
Bắc Trạch, Bố Trạch
13/02/1971
1,E,7
19
Nguyễn Văn Tuệ
1941
Vạn Ninh, Quảng Ninh
13/02/1971
1,J,9
20
Lê Văn Tuyên
1948
Xuân Thuỷ, Lệ Thủy
17/03/1967
1,Y,4
21
Phạm Văn Túy
1947
Lương Ninh, Quảng Ninh
15/03/1972
1,V,5
22
Nguyễn Khắc Tuýnh
1949
Lương Ninh, Quảng Ninh
24/04/1968
1,Y,3
23
Hoàng Trọng Tùng
1947
Thanh Trạch, Bố Trạch
13/11/1965
1,A,2
24
Bùi Văn Túc
1947
Vĩnh Ninh, Quảng Ninh
12/05/1971
1,A7,
25
Nguyễn Thị Tươi
1954
Liên Thủy, Lệ Thủy
06/08/1973
1,V6,