- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Giang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Hữu Toàn
1947
Tân Liễu, Yên Dũng
23/08/1966
3,L,54
2
Nguyễn Văn Toán
1942
Đại Lâm, Lạng Giang
25/01/1968
3,I,46
3
Nguyễn Văn Tới
1954
Xuân Phú, Yên Dũng
27/05/1974
3,2L,2
4
Đặng Thanh Trà
1937
Việt Tiến, Việt Yên
26/06/1972
3,Đ,18
5
Vũ Đức Tráng
1950
Bảo Sơn, Lục Nam
20/04/1971
3,N,21
6
Đoàn Văn Toong
1943
Ngọc Vân, Tân Yên
18/08/1968
3,L,13
7
Giáp Nghĩa Trạch
1937
Tiên Thịnh, Tân Yên
20/05/1972
3,Đ,12
8
Nguyễn Văn Trịnh
1949
Thường Thắng, Hiệp Hòa
14/09/1971
3,N,10
9
Tô Xuân Trình
1940
Nghĩa Trung, Việ t Yên
13/02/1968
3,G,54
10
Vương công Trọng
1951
Tân Dĩnh, Lạng Giang
26/06/1972
3,E,18
11
Lương Văn Trọng
1952
Tiền Phong, Yên Dũng
14/03/1972
3,I,14
12
Nguyễn Viết Trung
1950
Tăng Tiến, Việt Yên
17/04/1971
3,H,5
13
Lê Xuân Trường
1943
Tiến Dũng, Yên Dũng
15/03/1967
3,C,6
14
Nguyễn Hữu Tr-ờng
1949
Đào Mỹ, Lạng Giang
15/03/1967
3,O,14
15
Lê Văn Trường
1949
Nghĩa Hưng, Lạng Giang
20/08/1972
3,L,30
16
Ngô Văn Trường
1952
Quảng Minh, Hiệp Hòa
01/10/1972
3,N,12
17
H - V - Tuấn
1953
Thị trấn Nhã Nam, Tân Yên
20/09/1971
3,H,17
18
Nguyễn Anh Tuấn
1953
Ninh Sơn, Việt Yên
25/05/1972
3,G,3
19
Ngô Thiện Tuấn
1942
Hữu Hương, Yên Thế
27/07/1966
3,2I,56
20
Nguyễn Văn Tuyên
1950
Thống Nhất, Lục Ngạn
17/12/1972
3,E,3
21
Hoàng Đức Tuyên
1952
Hòa Sơn, Hiệp Hòa
17/12/1972
3,H,21
22
Nguyên Duy Tuyễn
1947
Hồng Phong, Tân Yên
26/04/1967
3,K,10
23
Ngô Văn Tú
1947
Đại Thành, Hiệp Hòa
26/05/1970
3,N,39
24
Nguyễn Văn Túc
1950
Hương Lâm, Hiệp Hòa
29/06/1971
3,B,38
25
Nguyễn Văn Tức
1950
Đại Thành, Hiệp Hòa
09/05/1972
3,G,13