- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Giang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn Binh
1953
Bích Sơn, Việt Yên
28/07/1972
3,M,26
2
Nguyễn Bớch
1927
Thọ Xương, TP Bắc Giang
22/02/1972
3,N,25
3
Nguyễn Thanh Binh
1949
Trí Yên, Yên Dũng
06/01/1972
3,O,10
4
Hoa Văn Bốn
1945
Tân Tiến, Yên Dũng
17/03/1970
3,M,11
5
Nguỹen Văn Bột
1952
Chiến Thắng, Hiệp Hòa
17/03/1970
3,K,26
6
Tụ Quang Bưởng
1945
Quang Tiến, Tân Yên
17/03/1970
3,M,23
7
Hoàng Văn Canh
1940
Thái Sơn, Hiệp Hòa
30/08/1971
3,K,6
8
Hoàng Văn Canh
1931
Song Khê, Yên Dũng
23/07/1971
3,G,28
9
Nguyễn Văn Ca
1942
Dĩnh Trì, Lạng Giang
17/04/1971
3,K,27
10
Trần Ngọc Cảnh
1930
Việt Tiến, Yên Dũng
17/04/1971
3,O,20
11
Nguyễn Văn Trỏc
1930
Hiệp Thành, Hiệp Hòa
29/07/1966
3,Đ,32
12
Loan Văn Chõu
1941
Nghĩa Phương, Lục Nam
29/10/1970
3,E,41
13
Nguyễn Văn Chất
1935
Tiến Dũng, Yên Dũng
23/03/1970
3,C,33
14
Nguyễn Văn Chất
1949
Bảo Đài, Lục Nam
19/10/1972
3,B,41