- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Giang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Ngô Văn Thi
1949
Việt Lập, Việt Yên
18/05/1971
3,C,10
2
Vũ Văn Thiệu
1950
Phố Lê Lợi, TP Bắc Giang
01/02/1972
3,C,27
3
Lương Văn Thi
1944
Tiên Phong, Yên Dũng
01/02/1972
3,B,42
4
Nguyễn Văn Thiết
1944
Tân Sỏi, Yên Thế
23/07/1971
3,A,27
5
Lăng Văn Thiện
1942
Quang Thịnh, Lạng Giang
23/11/1971
3,M,12
6
Hà Văn Thiện
1951
An Hà, Lạng Giang
21/01/1972
3,O,46
7
Phạm Văn Thìn
1950
Xuân Hương, Lạng Giang
21/01/1972
3,M,6
8
Giáp Văn Thìn
1952
Bảo Đài, Lục Nam
28/02/1972
3,Đ,27
9
Trần Văn Thìn
1952
Tân Hưng, Lạng Giang
14/11/1969
3,E,34
10
Trần Văn Thí
1946
Đại Thành, Hiệp Hòa
17/07/1968
3,O,6
11
Nguyễn Quốc Thích
1942
Mỹ Thái, Lạng Giang
19/01/1972
3,A,11
12
Bùi đức Thịnh
1942
Trung Đồng, Hưng Đạo, Hiệp Hòa
03/04/1971
3,K,1
13
Đào Xuân Thịnh
1952
Tăng Tiến, Việt Yên
01/10/1972
3,H,2
14
Nguyễn Văn Thoi
1940
Thanh Sơn, Sơn Động
26/04/1967
3,G,18
15
Thân Văn Thọ
1944
Minh Đức, Việt Yên
16/06/1970
3,B,20
16
Đinh Kim Thông
1946
Tân Lập, Lục Ngạn
27/02/1971
3,L,33
17
Tăng Văn Thốn
1944
Yên Sơn, Lục Nam
08/04/1971
3,E,25
18
Vi Văn Thơ
1944
Giáp Sơn, Lục Ngạn
17/02/1969
3,2L,38
19
Nguyễn Hữu Thỉnh
1947
Yên Lư, Yên Dũng
08/05/1971
3,L,1
20
Phạm xuân Thu
1946
Bố Hạ, Yên Thế
23/10/1968
3,K,13
21
Nguyễn Văn Thuợc
1946
Hòa Bình, Tân Yên
04/07/1969
3,K,4
22
Hoàng Xuân Thủy
1952
Đại Thắng, Tân Yên
18/05/1972
3,M,52
23
Nguyễn Văn Thủy
1942
Hòa Bình, Lục Nam
23/04/1968
3,2L,28
24
Nguyễn Gia Thụy
1942
Bắc Lũng, Lục Nam
02/05/1971
3,I,8
25
Luyện Văn Thủ
1932
Tân Trung, Tân Yên
14/03/1971
3,O,54