- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Giang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Dương Xuân Trường
1943
Tiên Sơn, Việt Yên
16/03/1972
3,I,22
2
Phùng Văn Tường
1943
Quốc Tuấn, Hiệp Hòa
21/12/1973
3,I,56
3
Chu Văn Tửu
1943
Hương Lạc, Lạng Giang
01/11/1969
3,N,17
4
Phạm Văn Trụ
1944
Bắc Lũng, Lục Nam
01/03/1970
3,K,17
5
Tạ Hồng Từ
1945
Nam Sơn, Lục Nam
01/01/1971
3,K,7
6
Vi Xuân Tứ
1936
Nghĩa Phương, Lục Nam
25/07/1972
3,H,42
7
Đỗ Văn Tỵ
1942
Xuân Phú, Yên Dũng
29/01/1970
3,G,39
8
Cáp Trọng úy
1953
Đông Vương, Yên Thế
15/01/1972
3,Đ,13
9
Trần Văn Vạn
1951
Quốc Tuấn, Sơn Động
22/04/1971
3,N,11
10
Nguyễn Vân Văn
1948
Thanh Sơn, Lục Ngạn
26/06/1972
3,E,12
11
Đoàn Trắc Vân
1950
Cẩm Lý, Lục Nam
13/05/1969
3,Đ,40
12
Vũ Quốc Vận
1945
Phố Mới, TP Bắc Giang
23/03/1972
3,N,16
13
trần Văn Viên
1946
Tiên Phong, Yên Dũng
17/08/1966
3,M,48
14
Vũ Thái Việt
1946
Tân Trung, Tân Yên
25/06/1967
3,I,28
15
Hoàng Xuân viết
1951
An Hà, Lạng Giang
23/05/1973
3,2N,8
16
Phạm Văn Việt
1950
Lương Phong, Hiệp Hòa
01/04/1971
3,A,25
17
Nguyễn Văn Việt
1945
Huyền Sơn, Lục Nam
20/04/1968
3,G,30
18
Nguyễn Xuân Việt
1948
Thường Thắng, Hiệp Hòa
18/03/1972
3,L,17
19
Đặng Đình Vinh
1951
Nghĩa Trang, Lạng Giang
23/11/1969
3,O,24
20
Nguyễn Đình Vinh
1945
Minh Đức, Việt Yên
22/03/1971
3,H,46
21
Đồng Hương Vị
1945
Nghĩa Hòa, Lạng Giang
01/05/1971
3,L,20
22
Leo Văn Vòng
1955
Nghĩa Hồ, Lục Ngạn
06/09/1974
3,2L,18
23
đặng Ngọc Vui
1952
Thái Sơn, Lục Ngạn
16/02/1973
3,L,35
24
Trần Quang Xa
1952
Song Mai, TX Bắc Giang
20/04/1971
3,K,5
25
Nguyễn Hoa Xuân
1951
Đông Sơn, Yên Thế
19/12/1970
3,M,15