- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Giang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Vũ Đình Xuân
1942
Hữu Xương, YênThế
Chưa rõ
3,N,2
2
Trần Thế Yên
1947
Thị Trấn Chũ, Lục Ngạn
17/03/1968
3,Đ,23
3
Mai Ngọc Yên
1946
Nam Dương, Lục Ngạn
18/02/1969
3,2L,34
4
Nguyễn Văn Anh
1952
Đông Sơn, Yên Thế
15/07/1971
3,H,44
5
Nguyễn Văn Ân
1941
Việt Tiến, Việt Yên
08/03/1971
3,O,48
6
Nguyễn Thị Ba
1953
Đoan Bái, Hiệp Hòa
30/01/1973
3,B,31
7
Lờ Hương Bản
1951
Tam Dị, Lục Nam
30/01/1971
3,G,9
8
Vũ Bõn
1943
Bình Định, Lương Tài
30/09/1972
3,E,1
9
Nguyễn Văn Bản
1943
Đại Lâm, Lạng Giang
04/04/1973
3,C,8
10
Nguỹen Văn Bảy
1942
Hợp Đức, Tân Yên
16/04/1967
3,I,17
11
Phạm Văn Bảy
1939
An Châu, Sơn Động
08/06/1966
3,O,35
12
Hạ Văn Bảy
1949
Tân Thịnh, Lạng Giang
08/06/1966
3,I,4
13
Vũ Xuõn Bẩy
1945
An Lập, Sơn Động
04/01/1971
3,Đ,43
14
Hoàng Nhật Bảo
1942
Quang Tiến, Tân Yên
23/08/1966
3,H,24
15
Chu Thế Bằng
1942
Tân An, Yên Dũng
26/03/1971
3,G,11
16
Nguyễn Văn Bắc
1952
TT Thắng, Hiệp Hòa
21/02/1973
3,E,32
17
Nguyễn Văn Bẩm
1944
Nghĩa Hòa, Lạng Giang
24/10/1969
3,Đ,5
18
Hoàng Văn Bẩm
1947
Lảo Hệ, Yên Dũng
08/05/1969
3,M,32
19
Hà Văn Bật
1950
Thái Sơn, Hiệp Hòa
29/12/1973
3,A,44
20
Nguyễn Quang Bố
1951
Nghĩa Phương, Lục Nam
27/12/1973
3,H,36
21
Nụng Văn Bịa
1947
Phong Minh, Lục Ngạn
15/01/1970
3,I,37
22
Nguyễn Thành Bỡnh
1950
Quyết Tiến, Hiệp Hòa
15/01/1970
3,A,39
23
Nguyễn Ngọc Binh
1950
Hương Sơn, Lạng Giang
13/08/1970
3,L,21
24
Nguyễn Thanh Binh
1955
Bình Sơn, Lục Nam
03/02/1970
3,A,16
25
Lờ Quang Binh
1944
Phi Mô, Lạng Giang
23/04/1968
3,2L,26