- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Giang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Giáp Văn Hòa
1945
Việt Lập, Tân Yên
Chưa rõ
3,G,23
2
Phạm Minh Hòa
1949
Cẩm Lý, Lục Nam
16/09/1970
3,A,30
3
Nguyễn Đức Hòa
1951
Xuân Phú, Yên Dũng
04/08/1971
3,Đ,30
4
Phạm Tiến Hòa
1945
Ngọc Thiện, Tân Yên
20/05/1970
3,K,48
5
Hoàng Văn Hoạt
1947
Ngọc Vân, Tân Yên
17/06/1967
3,C,52
6
Lê Xuân Hồng
1948
Tiên Phong, Hiệp Hòa
17/06/1967
3,E,46
7
Ngô Văn Hội
1948
Ngọc Sơn, Hiệp Hòa
21/11/1973
3,K,18
8
Nguyễn Văn Hồng
1950
Phượng Sơn, Lục Ngạn
18/09/1971
3,N,9
9
Ngô Văn Hợi
1948
Quốc Tuấn, Hiệp Hòa
20/05/1969
3,E,36
10
Nguyễn Văn Hợp
1934
Đa Mai, TP Bắc Giang
14/06/1967
3,C,36
11
Ngô Văn Hợp
1934
Đào Mỹ, Lạng Giang
27/03/1969
3,C,17
12
Đàm Đình Hợp
1947
Minh Đức, Việt Yên
26/09/1968
3,K,30
13
Trần Văn Huyền
1947
Tân Tiến, Yên Dũng
05/07/1967
3,G,29
14
Đàm Đức Huynh
1947
Đại Đồng, Yên Dũng
20/10/1966
3,I,1
15
Phạm Trung Huỳnh
1942
Đông Kỳ, Yên Thế
20/12/1970
3,2N,54
16
Nguyễn Ngọc Huỳnh
1929
Quang Minh, Việt Yên
20/07/1970
3,I,40
17
Đỗ Đức Huỳnh
1929
Đại Đồng, Yên Dũng
20/10/1966
3,B,4
18
Vương Công Hùng
1929
Đông Sơn, Yên Thế
20/10/1966
3,Đ,33
19
Bàn hữu Hùng
1945
Huyền Sơn, Lục Nam
13/12/1973
3,B,29
20
Nguyễn thanh Hùng
1945
Số 105 Tiên An, TP Bắc Ninh
19/02/1972
3,I,6
21
Nguyên Văn Hương
1938
Phúc Sơn, Tân Yên
04/07/1970
3,H,41
22
Vũ Văn Hương
1939
Phúc Hòa, Tân Yên
21/04/1972
3,K,15
23
Nguyễn Văn Hữu
1939
Tân An, Yên Dũng
29/12/1968
3,A,35
24
Dương Văn Kế
1945
Thái Sơn, Hiệp Hòa
16/01/1971
3,I,9
25
Nguyễn Văn Kế
1947
Cường Lập, Tân Yên
16/01/1971
3,Đ,9