- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Giang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Đỗ Thanh Liêm
Chưa rõ
Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa
03/05/1972
3,K,14
2
Phạm Xuân Liên
1939
Cẩm Lý, Lục Nam
01/01/1970
3,I,5
3
Đào Văn Lốp
1938
Trí Yên,Yên Dũng
01/01/1970
3,L,8
4
Giáp Văn Luyện
1938
Quảng Thịnh, Lạng Giang
15/06/1971
3,C,11
5
Nguyễn Văn Luyện
1948
Hòa Sơn, Hiệp Hòa
28/02/1974
3,L,42
6
Nguyễn Quang Luyện
1951
Hàm Sơn, Yên Phong
28/02/1974
3,C,48
7
Hoàng Gia Lùn
1946
Tân Sơn, Lục Ngạn
02/02/1972
3,E,29
8
Nguyễn Văn Lùm
1949
Thị trấn Lục Nam, Lục Ngạn
28/09/1969
3,A,12
9
Phạm Quang Lục
1950
Nham Sơn, Yên Dũng
28/09/1969
3,M,9
10
Dương Văn Lương
1950
Bắc Dũng, Lục Nam
05/08/1971
3,M,1
11
Nguyễn Văn Lược
1946
Minh Đức, Việt Yên
06/04/1971
3,Đ,1
12
Trần Văn Lược
1948
C-ờng Lập, Tân Yên
15/07/1966
3,B,44
13
Nông Văn Lưu
1945
Canh Nậu, Yên Thế
29/12/1970
3,O,16
14
Nguyễn Trường Lưu
1950
Mai Trung, Hiệp Hòa
04/02/1972
3,H,37
15
Giáp Trọng Lưu
1944
Kép Hai, Lục Ngạn
20/12/1970
3,N,46
16
Hoàng Thế Ly
1952
Tư Mại, Yên Dũng
19/01/1973
3,A,13
17
Nguyễn minh Lý
1948
Quang Châu, Việt Yên
21/01/1969
3,G,20
18
Trần Ngọc Mai
1943
Đồng Việt, Yên Dũng
21/01/1969
3,C,56
19
Nguyễn Văn Mảo
1943
Đồng Kỳ, Yên Thế
13/01/1971
3,H,19
20
Hoàng Dũng Mạnh
1952
Phúc Hòa, Tân Yên
13/01/1971
3,H,33
21
Trần Văn Minh
1952
Liên Sơn, Tân Yên
04/03/1971
3,H,9
22
Nguyễn Văn Mộc
1943
Cẩm Lý, Lục Nam
23/01/1970
3,H,42
23
D-ơng Xuân Nam
1950
Nhã Nam, Tân Yên
30/04/1971
3,L,15
24
Đoàn Văn Nẩm
1942
Phương Nam, Lục Nam
15/03/1967
3,2N,48
25
Phạm Văn Ngạnh
1950
Yên Sơn, Lục Nam
15/03/1967
3,Đ,26