- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Giang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Bá Ngà
1945
Tiến Thịnh, Tân Yên
21/03/1970
3,K,46
2
đặng Văn Ngoan
1950
Trần Phú, Hiệp Hòa
21/03/1970
3,N,4
3
Giáp Văn Ngòi
1942
Song Vân, Tân Yên
24/10/1970
3,E,28
4
Vũ Ngơi
1947
Nham Sơn, Yên Dũng
24/10/1970
3,M,17
5
Nguyễn Văn Ngọc
1952
Xuân Hương, Lạng Giang
05/03/1971
3,O,5
6
Bùi Xuân Ngọc
1946
Bảo Sơn, Lục Nam
28/11/1970
3,A,22
7
Vũ Ngọc
1923
Số 15 Khu 3 Đáp Cầu, TP Bắc Ninh
01/04/1967
3,N,48
8
Thân Đức Ngô
1946
Hương Mai, Việt Yên
04/04/1970
3,L,14
9
Nguyễn Thanh Nguyên
1944
Quảng Minh, Việt Yên
30/08/1969
3,O,8
10
Lê Thanh Nguyệt
1949
Nham Sơn, Yên Dũng
18/11/1968
3,B,24
11
Nguyễn Đức Ngũ
1941
Vinh Quang, Tân Yên
18/11/1968
3,K,11
12
Nguyễn Xuân Nhân
1943
Anh Sơn, Việt Yên
14/08/1969
3,G,52
13
Nguyễn Văn Nhật
1947
Vĩnh Quang, Tân Yên
19/11/1969
3,E,7
14
Đoàn Văn Nhật
1942
Khám Lạng, Lục Nam
19/11/1969
3,K,28
15
Chu Xuân Nhiên
1942
Khai Sơn, Yên Dũng
26/12/1966
3,G,34
16
Nguyễn Thế Nhị
1936
Cảnh Thụy, Yên Dũng
20/05/1972
3,E,8
17
Hoàng Văn Nhị
1949
Tiền Phong, Yên Dũng
26/01/1971
3,O,13
18
Hoàng xuân Nhị
1949
Phúc Thịnh, Lục Nam
18/01/1970
3,I,39
19
Lê Văn Nên
1942
Việt Tiến, Yên Dũng
18/01/1970
3,A,19
20
Vũ Quang Niên
1940
Hồng Phong, Yên Dũng
18/01/1970
3,B,17
21
Dương Đình Nên
1940
Tân Lập, Lục Ngạn
06/08/1971
3,N,31
22
Ngô Văn minh
1950
Quốc Tuấn, Hiệp Hòa
06/08/1971
3,K,41
23
Nguyễn Thế Núi
1942
Trần Phú, Hiệp Hòa
22/07/1970
3,O,19
24
Nguyễn Xuân Nước
1949
Đồng Hiệp, Yên Dũng
31/01/1972
3,C,43
25
Nguyễn Văn Pha
1952
Tiên Hưng, Lục Nam
16/10/1972
3,O,17