- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
phan văn báu
1939
Phù Lưu, Can Lộc
26/01/1967
4,A,32
2
Đặng Hải Bằng
1943
Cẩm Long, Cẩm Xuyên
21/12/1968
4,2D,18
3
Phạm Văn Bằng
1942
Đức Phúc, Đức Thọ
26/04/1967
4,2H,2
4
Nguyễn Văn Bần
1944
Xuân Hội, Nghi Xuân
27/10/1967
4,K,15
5
Nguyễn Bi
1945
Kỳ Bắc, Kỳ Anh
06/10/1965
4,2G,21
6
Nguyễn Ngọc Biên
1929
Thạch Đồng, TX. Hà Tĩnh
29/01/1970
4,3G,14
7
Nguyễn Văn Biên
1946
Hương Long, Hương Khê
16/03/1969
4,2E1
8
Nguyễn Văn biễn
1944
Cẩm Hà, Cẩm Xuyên
30/12/1969
4,L,3
9
Nguyễn Văn Biểu
1946
Thạch Tiến, Thạch Hà
12/07/1969
4,C,18
10
Nguyễn Đình Biên
1929
Bình Lộc, Can Lộc
01/09/1969
4,C,9
11
Lê Thái Bình
1946
Thạch Đỉnh, Thạch Hà
10/11/1969
4,H,11
12
Trần Thị Bình
1953
Thạch Hưng, TX. Hà Tĩnh
24/07/1972
4,M,3
13
Trần Tử Bình
1953
Thạch Đồng, TX. Hà Tĩnh
19/06/1968
4,K,21
14
Hồ Ngọc Bình
1952
Xuân Lam, Nghi Xuân
06/03/1972
4,A,26
15
Nguyễn Sỹ Bình
1946
Đức Trung, Đức Thọ
15/06/1965
4,2I,20
16
Trần Đình Bỉnh
1947
Thạch Bắc, Thạch Hà
26/06/1968
4,3D18
17
Nguyễn Xuân Bính
1947
Thạch Kim, Thạch Hà
08/10/1968
4,Đ,30
18
Nguyễn Văn Bính
1942
Kỳ Ninh, Kỳ Anh
20/07/1972
4,2A,4
19
Nguyễn Bính
1938
Thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh
12/11/1967
4,3A,10
20
Nguyễn Thế Bồng
1948
Thạch Kim, Thạch Hà
01/07/1972
4,3H,7
21
Cù Văn Bỗng
1946
Đức Anh, Đức Thọ
06/04/1966
4,3E,16
22
Trần Văn Bốn
1949
Xuân Viên, Nghi Xuân
08/11/1968
4,G,8
23
Dương Văn Bờ
1947
Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên
17/05/1972
4,A8
24
Nguyễn Văn Bùi
1950
Thạch Lưu, Thạch Hà
14/04/1968
4,3K,8
25
Phạm Văn Bình
1949
Thạch Long, Thạch Hà
27/03/1969
4,2B,5