- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Trung Thực
Chưa rõ
Đức Hòa, Sóc Sơn
Chưa rõ
5,T,16 Mộ ở khu Vĩnh Phúc
2
Phan Văn Đích
Chưa rõ
Đức Thuận, Đức Thọ
01/12/1972
4,C,5
3
Vương Sỹ Thích
Chưa rõ
Thượng Thanh, Long Biên
01/12/1972
I,T,1
4
Nguyễn Văn Định
1951
Cẩm Trung, Cẩm Xuyên
08/08/1971
4,3C,24
5
Nguyễn Công Thị
1951
Yên Hoà, Q. Cầu Giấy
08/08/1971
I,R,23
6
Hoàng Bá Đôn
1947
Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên
26/03/1970
4,3Đ,11
7
Đỗ Tiến Thịnh
1947
Đại Mỗ, Từ Liêm
26/03/1970
I,Đ,12
8
Trần Văn đổng
1949
Hương Giang, Hương Khê
08/10/1971
4,C,2
9
Nguyễn viết Đô
1948
Kỳ Châu, Kỳ Anh
11/06/1968
4,3C,7
10
Mai Xuân Độ
1942
Đức Long, Đức Thọ
15/02/1972
4,2G,25
11
Mai Văn Đương
1954
Kỳ Hưng, Kỳ Anh
18/12/1972
4,G,16
12
Nguyễn Văn Thơm
1954
Số 54 K67, Ba Đình
18/12/1972
I,O,4
13
Nguyễn Thị Hải Đường
1945
Kỳ Phú, Kỳ Anh
06/03/1968
4,3E,5
14
Đàm Xuân Thu
1945
Dân Chủ, Đông Anh
06/03/1968
I,Z,3
15
Lê Minh Đức
1947
Kỳ Lâm, Kỳ Anh
20/01/1971
4,E,30
16
Nguyễn Văn Thuấn
1947
Đông Chi, Gia Lâm
20/01/1971
I,K,5
17
Trần Anh Đức
1946
Thạch Trương, Thạch Hà
24/01/1967
4,2E,4
18
Nguyễn Ngọc Thung
1946
Minh Khai, Tây Hồ
24/01/1967
I,A,21
19
Lê Minh Đức
1954
Sơn Tân, Hương Sơn
15/08/1973
4,3G,22
20
Kiều Xuân Thủy
1954
Số 24 Phố Huế, Hoàn Kiếm
15/08/1973
I,E,13
21
Nguyễn Minh Đức
1950
Xuân Giang, Nghi Xuân
30/12/1968
4,3Đ,3
22
Nguyễn Văn Thuý
1950
Đoàn Kết, Gia Lâm
30/12/1968
I,Q,16
23
Hồ Văn Em
1947
Xuân Viên, Nghi Xuân
10/06/1967
4,2G,11
24
Nguyễn Trường Giang
1940
Thạch Phú, Thạch Hà
12/11/1969
4,B,24
25
Đinh Bùi Thượng
1940
Số 5 Phủ Doãn, Hà Nội
12/11/1969
I,Y,1