- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Bùi đình Chất
1950
Đức Yên, Đức Thọ
01/08/1971
4,C,7
2
phạm Văn Chất
1939
Sơn Tiến, Hương Sơn
28/01/1971
4,2C,1
3
Dương Sỹ Chất
1939
Đức Lĩnh, Vũ Quang
26/05/1969
4,D,25
4
Bùi Đình Chất
1932
Đức Nhân, Đức Thọ
11/03/1974
4,2C,3
5
Phạm Ngọc Chất
1946
Thạch Mỹ, Thạch Hà
27/07/1966
4,2E,20
6
Phạm Văn Chí
1946
Hương Giang, Hương Khê
22/11/1967
4,B,23
7
Phạm Văn Chi
1946
Xuân Mỹ, Nghi Xuân
06/03/1972
4,D,2
8
Nguyễn Xuân Chí
1946
Kỳ Hội, Kỳ An
21/02/1972
4,M,1
9
Cù Huy Chiểu
1946
Sơn Long, H-ơng Sơn
05/05/1967
4,H,2
10
Lê Xuân Phúc
1947
Số 108 Phố Thái Bình,TT Yên Viên
05/05/1967
I,B,7
11
Nguyễn Văn Chiêu
1945
Sơn Lễ, Hương Sơn
12/02/1971
4,L,19
12
Ngô Văn Phương
1948
Khối 50, Đống Đa
12/02/1971
I,H,10
13
Trần Đức Phương
1937
Số 137 Khâm Thiên, Đống Đa
12/02/1971
I,U,10
14
Hoàng Văn Chín
1948
Kỳ Tân, Kỳ Anh
07/02/1966
4,2G,13
15
Phạm Văn Choen
1942
Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên
20/12/1970
4,2D,1
16
Nguyễn Văn Chuân
1948
Cẩm Trung, Cẩm Xuyên
11/12/1967
4,2A,10
17
Lê Xuân Chuẩn
1936
Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên
23/11/1969
4,3K,4
18
Trần Đình Chủng
1944
Kỳ Tiến, Kỳ Anh
11/11/1970
4,3G,17
19
Nguyễn Đình Chương
1947
Hương Xuân, Hương Khê
16/02/1968
4,3G,18
20
Hoàng Nghĩa Chử
1937
Đức Châu, Đức Thọ
18/12/1974
4,E,18
21
Phan Duy Chức
1945
Quang Lộc, Can Lộc
01/06/1969
4,2B,7
22
Nguyễn Văn Côi
1943
Kỳ Tân, Kỳ Anh
14/05/1965
4,3C,6
23
Phạm Hồng Công
1943
Vĩnh Lộc, Can Lộc
20/04/1968
4,H,34
24
Phan Đức Công
1950
Tân Lộc, Can Lộc
20/01/1973
4,C,11
25
Nguyễn Văn Cổn
1947
Cẩm Nam, Cẩm Xuyên
02/11/1969
4,G,4