Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7-2017

21/03/2017 - 247 lượt xem

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12/KH-T...