Mẫu đơn Xin gia nhập Hội VHNT Trường Sơn

22/04/2017 - 1419 lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VÀO HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN Kính gửi: Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Họ và tên: …………………...