Lời của gió ở Ngã ba Dân Chủ.

13/05/2017 - 625 lượt xem

Lời của gió ở Ngã Ba Dân Chủ (Theo Quảng Bình điện tử) - Qua Làng Ho, kế tiếp là bản Rum, bắt đầu từ Rum đến giáp giới với huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), đường Hồ Chí Minh nhánh phía tây xuyên g...