Thơ dự thi LBTS của Hội viên Nguyễn Đức Chấn ( Lần thứ 11 )

02/06/2015 - 378 lượt xem

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN " TẮM SUỐI TRƯỜNG SƠN (Thân tặng các em C388 Binh Trạm 16 Đoàn 559) Lọt lòng, em tắm chậu con Lớn lên lặn ngụp bơi tròn sông quê Đường vào Trường Sơn vui ...