Thơ dự thi LBTS :Dư âm trường Sơn

13/10/2015 - 455 lượt xem

Thơ dự thi: “Lục bát Trường sơn” Dư âm trường Sơn Xe anh băng núi vượt đèo Điệp trùng đồi dốc, ngoằn ngoèo đường trơn Hỡi em cô gái Trường Sơn Ý chí quả cảm cao hơn núi rừng Xe qua trọng điểm phả...