Bộ QP bàn giao sân bay Khâm Đức cho tỉnh Quảng Nam.

28/06/2021 - 204 lượt xem

Khâm Đức là một Di tích Trường Sơn đã được xếp hạng. Từ năm 1975 do Bộ CH Quân sự tỉnh quản lý. Nay đã được bàn giao cho tỉnh Quảng Nam sử dụng phát triển kinh tế.