- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Bắc Giang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn Chấn
1950
Tam Tương, Lạng Giang
26/12/1969
3,N,12
2
Hoàng Công Chất
1948
Tiên Dũng, Yên Dũng
23/03/1972
3,I,36
3
Thâm Văn Chiêu
1946
Việt Tiến, Việt Yên
26/04/1967
3,I,30
4
Nguyễn Văn Chiến
1954
Tân Dĩnh, Lạng Giang
26/12/1969
3,C,30
5
Nguyễn Văn Chiến
1948
Hợp Đức, Tân Yên
26/12/1969
3,G,50
6
Lê Văn Chin
1948
Vân An, Lục Ngạn
23/01/1971
3,K,37
7
Nguyễn Hiềm Chính
1934
Ngọc Sơn, Hiệp Hòa
29/02/1968
3,B,8
8
Nguyễn Văn Chính
1946
Hợp Đức, Tân Yên
13/08/1969
3,A,10
9
Bùi Huy Chính
1952
Số 101 Phố Mới, TP Bắc Giang
23/02/1971
3,N,23
10
Nguyễn Hữu Chỉnh
1947
Yên Lư, Yên Dũng
08/05/1971
3,L,22
11
Nguyễn Văn Chín
1947
Mai Đình, Hiệp Hòa
14/03/1974
3,N2,14
12
Trần Công Chính
1950
Việt Lập, Tân Yên
14/03/1974
3,K,24
13
Đào Xuân Chu
1947
Hòa Bình, Lục Ngạn
14/10/1967
3,A,36
14
Nguyễn Lê Chung
1947
Yên Thành, Yên Dũng
13/01/1968
3,G,32
15
Nguyễn Mạnh Chung
1952
Nham Sơn, Yên Dũng
19/02/1971
3,H,48
16
Đào Văn Chuyên
1946
Lục Nam
01/07/1969
3,2L,30
17
Nguyễn Đình Cò
1933
Ngọc Thiện, Tân Yên
16/02/1969
3,M,27
18
Dương Viết Công
1939
Lan Mẫn, Lục Nam
02/07/1966
3,A,46
19
Nguyễn Văn Cơ
1950
Hồng Quang, Lục Ngạn
06/05/1971
3,G,12
20
Hoàng Viết Cúc
1928
Tiên Lục, Lạng Giang
04/04/1971
3,C,1
21
Bình Xuân Cúc
1947
Dũng Hòa, Lạng Giang
17/03/1970
3,2N,56
22
Bùi Văn Cúc
1947
Mỹ Hà, Lạng Giang
21/01/1970
3,O,38
23
Nguyễn Văn Cường
1945
Ngọc Thiện, Tân Yên
04/04/1971
3,G,33
24
Nguyễn đức Cường
1945
Phúc Hòa, Tân Yên
04/04/1971
3,M,39
25
Nguyễn Văn Cường
1947
Minh Đức, Việt Yên
27/03/1969
3,K,43