- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn ừa
Chưa rõ
Đại Hùng, Mỹ Đức
01/12/1969
2,K,25
2
Nghiêm Xuân -ng
1937
Xuy Xá, Mỹ Đức
01/11/1970
2,C,25
3
Đỗ Văn Ưng
1937
Đại Hùng, Mỹ Đức
13/12/1971
2,H,60
4
Đỗ Huy ứng
1936
Phù Lưu Tế, Mỹ Đức
27/11/1969
2,E,17
5
Nguyễn Bá Vang
1949
Hoa Lư, ứng Hòa
22/10/1966
2,Đ,33
6
Lê Ngọc Vạn
1950
Tản Hồng, Ba Vì
23/03/1972
2,B,17
7
Tạ xuân Vản
1940
Phố Trưng Nhị, Hà Đông
12/01/1972
2,A,1
8
Nguyễn Văn Vân
1953
Phú Cường, Ba Vì
17/07/1972
2,E,88
9
Hoàng Công Vệ
1936
Minh Phú, Thường Tín
10/09/1971
2,Đ,16
10
Khuất Văn Vệ
1946
Viên Sơn, Sơn Tây
25/04/1972
2,E,85
11
Nguyễn Văn Vị
1955
Tiến Phương, Chương Mỹ
18/01/1973
2,C,51
12
Nguyễn Văn Việt
1951
Hồng Châu, Thường Tín
01/11/1970
2,E,57
13
Hà Văn Việt
1947
Hoà Thạch, Quốc Oai
07/08/1971
2,E,69
14
Lê Anh Việt
1930
Đại Nghĩa, Mỹ Đức
03/03/1970
2,H,57
15
Nguyễn Văn Vinh
1949
Văn Phú, Thường Tín
02/12/1971
2,Đ,44
16
Nguyễn Doãn Vinh
1953
Ngọc Mỹ, Quốc Oai
20/02/1971
2,B,82
17
Nguyễn Văn Vinh
1951
Tân Dân, Phú Xuyên
16/12/1972
2,K,58
18
Nguyễn Đăng Vĩnh
1950
Viên Sơn, Sơn Tây
05/03/1974
2,H,12
19
Từ Văn Vịnh
1942
Hồng Phong, Chương Mỹ
18/03/1972
2,K,3
20
Nguyễn Văn Võ
1951
Quảng Bị, Chương Mỹ
08/11/1970
2,A,51
21
Trần Văn Vọng
1947
Hoà Phú, ứng Hòa
19/04/1969
2,E,81
22
Phạm Văn Vỡ
1942
Phương Tú, ứng Hòa
10/09/1968
2,I,73
23
Ngô Xuân Vũ
1942
Phú Cát, Quốc Oai
20/02/1969
2,A,24
24
Chu Công Vũ
1953
Vật Lại, Ba Vì
15/02/1973
2,H,3
25
Nguyễn Công Vũ
1950
Nghĩa Hương, Quốc Oai
02/02/1972
2,C,80