- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Kế Vũ
1941
Lưu Hoàng, ứng Hòa
22/06/1969
2,K,46
2
Phùng Văn Vượng
1951
Đồng Thái, Ba Vì
16/10/1972
2,H,29
3
Phí Văn Vượng
1945
Hương Ngải, Thạch Thất
24/03/1970
2,B,47
4
Nguyễn Việt Vượng
1942
Đại Xuyên, Phú Xuyên
28/12/1968
2,E,43
5
Nguyễn Văn Vượng
1937
Trí Trung, Phú Xuyên
22/11/1967
2,G,49
6
Nguyễn Đức Vy
1948
Tân Đức, Ba Vì
01/05/1969
2,E,29
7
Trương Văn Vỵ
1953
Trường Thịnh, ứng Hòa
29/01/1973
2,K,15
8
Nguyễn Đình Vỷ
1953
Tảo Dương Văn, ứng Hòa
20/08/1971
2,Đ,63
9
Phạm Xuân Xanh
1948
Hồng Minh, Phú Xuyên
30/05/1970
2,B,90
10
Nguyễn Trọng Xá
1945
Quốc Tuấn, Thường Tín
01/12/1969
2,G,9
11
Tạ Đình Xê
1940
Đông Yên, Quốc Oai
28/03/1969
2,E,64
12
Phí Văn Xuân
1943
Minh Khai, Hoài Đức
27/11/1970
2,G,58
13
Cấn Văn Xuân
1948
Phú Kim, Thạch Thất
17/03/1968
2,E,36
14
Kiều Thanh Xuân
1937
Đ-ờng Lâm, Sơn Tây
10/06/1967
2,H,41
15
Bùi Văn Xuân
1945
Đông Yên, Ba Vì
28/08/1969
2,A,88
16
Nguyễn Văn Xuyên
1942
Tân Đức, Quốc Oai
29/03/1967
2,I,89
17
Kiều Đình Y
1946
Liệp Tuyết, Quốc Oai
02/05/1971
2,C,49
18
Đặng Văn Y
1945
Đội Bình, ứng Hòa
09/04/1968
2,B,93
19
Nguyễn Quang Yêm
1944
Cấn Hữu, Quốc Oai
17/08/1967
2,H,76
20
Nguyễn Công Yên
1954
Phù Lưu Tế, Mỹ Đức
29/01/1973
2,K,7
21
Nguyễn Đình Yến
1953
Hồng Hà, Đan Phượng
17/01/1972
2,K,14
22
Đỗ Ngọc Yến
1938
Văn Yên, Hà Đông
27/02/1969
2,E,67
23
Đinh Văn Cố
1938
Khánh Thượng, Ba Vì
25/02/1973
2,C,79
24
Phùng Minh Tân
1952
Đồng Thái, Ba Vì
21/01/1973
2,H,19
25
Nguyễn Doãn Thái
1932
Tân Hòa, Quốc Oai
19/03/1969
2,I,69