- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Mộ chưa biết tên
Chưa rõ
Chưa rõ
2,K,91
2
Mộ chưa biết tên
Chưa rõ
Chưa rõ
A 34
3
Lê Tuấn Đức
1950
Nan An, Chương Mỹ
03/03/1971
A57
4
Nguyễn Văn Dự
1938
Cộng Hòa, Phú Xuyên
13/06/1969
E50
5
Nguyễn Văn Em
1941
Yên Trung, Lương Sơn
06/06/1971
C83
6
Mộ chưa biết tên
1941
06/06/1971
H69
7
Phùng Minh Kim
1948
Đồng Tam, Ba Vì
06/07/1970
Đ68
8
Lê Quang Chung
1945
11/09/1972
2,G,4