- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Hà Nội
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Trương Văn Phô
1950
Lĩnh Nam, Thanh Trì
Chưa rõ
I,B,12
2
Lê Văn Phú
1951
Chân Phù, Gia Lâm
Chưa rõ
I,A,12
3
Phạm Quang Phú
1951
Vân Trì, Từ Liêm
Chưa rõ
I,C,12
4
Nguyễn Khắc Phú
1948
Liên Mạc, Từ Liêm
Chưa rõ
I,Q,9
5
Nguyễn Văn Phúc
1948
Phúc Xá, Gia Lâm
Chưa rõ
I,P,4
6
Lê Xuân Phúc
1947
Số 108 Phố Thái Bình,TT Yên Viên
Chưa rõ
I,B,7
7
Nguyễn Văn Chiêu
1945
Sơn Lễ, Hương Sơn
12/02/1971
4,L,19
8
Ngô Văn Phương
1948
Khối 50, Đống Đa
12/02/1971
I,H,10
9
Trần Đức Phương
1937
Số 137 Khâm Thiên, Đống Đa
12/02/1971
I,U,10
10
Ngô Đức Quang
1952
Số 19 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm
12/02/1971
I,R,16
11
Bùi Tiến Quân
1943
Số 23 Lương Ngọc Quyến
12/02/1971
I,O,23
12
Nguyễn Trọng Quy
1949
Xuân Đỉnh, Từ Liêm
12/02/1971
I,R,3
13
đỗ minh Quýnh
1939
Ngọc Thụy, Gia Lâm
12/02/1971
I,P,2
14
Nguyễn Văn Quý
1940
Phú Diễn, Từ Liêm
12/02/1971
I,U,6
15
Kiều Thị Quý
1940
Thượng Thanh, Gia Lâm
12/02/1971
I,N,19
16
Nguyễn Văn Sử
1940
Mai Lâm, Đông Anh
12/02/1971
I,Đ,16
17
Phùng Minh Sửu
1940
Phú Thuỵ, Gia Lâm
12/02/1971
I,H,26
18
Đỗ Văn Sức
1940
Dục Tú, Đông Anh
12/02/1971
I,I,18
19
Đặng Văn Sức
1940
Việt Hùng, Đông Anh
12/02/1971
I,X,7
20
Nguyễn Trọng Tạo
1940
Phủ Lỗ, Sóc Sơn
12/02/1971
5,E,21 Mộ khu Vĩnh Phúc
21
Trương Khắc Tảo
1940
Lệ Mật, Việt Hưng, Q. Long Biên
12/02/1971
I,S,3
22
Phùng Văn Tác
1940
Mỹ Đình, Từ Liêm
12/02/1971
I,C,7
23
Nguyễn Văn Tám
1940
Số 207 Yên Viên, Gia Lâm
12/02/1971
I,B,1
24
Ngô Công Tạo
1940
Mễ Trì Thượng, Từ Liêm
12/02/1971
I,G,9
25
Bùi Văn Tạo
1940
Đại Vương, Từ Liêm
12/02/1971
I,P,22