- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Hà Nội
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Minh Tâm
Chưa rõ
57B Hàng Bồ, Hoàn Kiếm
Chưa rõ
I,A,2
2
Nguyễn Văn Tâm
Chưa rõ
Số 4 La Thành, Đống Đa
Chưa rõ
I,M,21
3
Vũ Hữu Tâm
Chưa rõ
Thượng Cát, Từ Liêm
Chưa rõ
I,G,16
4
Vũ Hữu Tâm
Chưa rõ
Thượng Cát, Từ Liêm
Chưa rõ
I,P,9
5
Nguyễn Hữu Tân
Chưa rõ
Phù Đổng, Gia Lâm
Chưa rõ
I,N,7
6
Ngô Văn Tân
Chưa rõ
Phố 37, Hai Bà Trưng
Chưa rõ
I,G,14
7
Lê Quang Tàn
Chưa rõ
Số 116 Hàng Gai, Hoàn Kiếm
Chưa rõ
I,T,2
8
Nguyễn Đăng Tập
Chưa rõ
Đại Kim, Q. Hoàng Mai
Chưa rõ
I,V,1
9
Nguyễn Tiến Dõ
Chưa rõ
Kỳ Ninh, Kỳ Anh
17/10/1968
4,3L,23
10
Nguyễn Đình Dơn
1946
Kỳ Ninh, Kỳ Anh
18/02/1970
4,3G,20
11
Trần Đình Duẩn
1931
Kỳ Bắc, Kỳ Anh
01/12/1967
4,2G,18
12
Lê Xuân Thao
1931
Công Tiêu, Công Thường
01/12/1967
I,B,13
13
Nguyễn Đức Thái
1931
Phú Diễn, Từ Liêm
01/12/1967
I, Y, 12
14
Nguyễn Văn Thành
1931
Yên Hoà, Q. Cầu G iấy
01/12/1967
I,B,8
15
Nguyễn Duy Dũng
1943
Tiểu khu Đông Lạc, Thị xã Hà Tĩnh
04/09/1970
4,3K,2
16
Vũ Văn Thành
1943
Số 138 Hàng Bông, Hoàn Kiếm
04/09/1970
I,L,3
17
Phạm Tiến Dũng
1947
Thạch Kim, Thạch Hà
13/06/1968
4,2I,7
18
Nguyễn Văn Thành
1947
Đông Hội, Đông Anh
13/06/1968
I,B,21
19
Nguyễn Văn Dục
1946
Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên
31/12/1969
4,2I,4
20
Nguyễn Văn Thả
1946
Liêm Mạc, Từ Liêm
31/12/1969
I,L,12
21
Nguyễn Trọng Thảo
1946
Nhân Chính, Q. Thanh Xuân
31/12/1969
I,M,6
22
Nguyễn Văn Thảo
1946
Số 23 K17, Đống Đa
31/12/1969
I,U,8
23
Nguyễn Văn Dương
1939
Thạch Linh, TX. Hà Tĩnh
05/02/1973
4,3E,20
24
Nguyễn Viết Thắng
1939
05/02/1973
I,K,15
25
Trần Quốc Dưởng
1935
Bùi Xá, Đức Thọ
17/12/1972
4,K,5