- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
M¼ VÔ DANH
Chưa rõ
Chưa rõ
3,E,46
2
M¼ VÔ DANH
Chưa rõ
Chưa rõ
3,l,42
3
M¼ VÔ DANH
Chưa rõ
Chưa rõ
3,N,22