- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Cao Bằng
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Trần Thanh
1948
Số nhà 53 TX Cao Bằng, Cao Lạng
15/02/1972
5,K,54
2
Mộ chưa biết tên
1948
15/02/1972
5,B,18
3
Mộ chưa biết tên
1948
15/02/1972
5,C,23
4
Mộ chưa biết tên
1948
15/02/1972
5,K,54