- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Ninh Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Lưu Đức Uyên
1930
Ninh Xuân, Hoa Lư
19/11/1966
2,C,21
2
Phạm Văn Vân
1950
Yên Mật, Kim Sơn
18/01/1970
2,E,11
3
Mai Thanh Vân
1944
Khánh Hải, Yên Khánh
11/01/1973
2,G,35
4
Đinh Xuân Vinh
1947
Ninh Khánh, Hoa Lư
07/05/1969
2,Đ,7
5
Nguyễn Văn Vinh
1949
Gia Sinh, Gia Viễn
20/06/1969
2,B,2
6
Phạm Như Vụ
1947
Ninh Mỹ, Hoa Lư
28/04/1967
2,B,22
7
Đào Công Vụ
1953
Gia Trung, Gia Viễn
23/07/1972
2,C,39
8
Đặng Văn Vượng
1953
Liên Sơn, Nho Quan
31/07/1968
2,E,14
9
Lương Quốc Vượng
1946
Xích Thổ, Nho Quan
12/01/1966
2,E,43
10
Phạm Ngọc Xuân
1950
Yên Lộc, Kim Sơn
03/09/1972
2,B,12
11
Đào thanh xuân
1946
Tiên Ninh, Gia Khánh
11/02/1971
2,A,3
12
Phạm Ngọc Xuấn
1952
Văn Hải, Kim Sơn
23/07/1972
2,C,33
13
Bùi Văn Xuyến
1955
Gia Xuân, Gia Viễn
12/06/1973
2,Đ,9
14
Đào Ngọc (Xuân) Xương
1947
Khánh Cư, Yên Khánh
19/06/1970
2,C, 41
15
Đỗ Mạnh Y
1939
Khánh Công, Yên Khánh
12/06/1968
2,A,17
16
Vũ Văn Yên
1938
Gia Sinh, Gia Viễn
05/02/1966
2,B,31
17
Phạm Thị Yên
1948
Khánh Thiện, Yên Khánh
28/03/1966
2,G,7