- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Lê Văn Hảo
1950
Thanh Mai, Thanh Oai
21/10/1971
2,H,63
2
Nguyễn Văn Hảo
1947
Bích Hòa, Thanh Oai
23/09/1971
2,E,73
3
Vũ Văn Hảo
1938
Vạn Kim, Mỹ Đức
16/04/1969
2,H,80
4
Đặng Thanh Hàn
1938
Đồng Mai, Hà Đông
12/02/1973
2,Đ,46
5
Nguyễn Văn Hát
1947
Tân Ước, Thanh Oai
31/01/1969
2,E,16
6
Vũ văn Hạc
1941
Văn Quán, Hà Đông
30/09/1967
2,I,41
7
Nguyễn Trường Hạt
1951
Hồng Châu, Thường Tín
30/05/1971
2,G,15
8
Hoàng Văn Hân
1940
Kim Sơn, Sơn Tây
20/07/1966
2,Đ,1
9
Bách Văn Hận
1952
Hợp Tiến, Mỹ Đức
02/05/1971
2,C,72
10
Đỗ Văn Hễ
1944
Đông Tân, Đức Mỹ
21/01/1967
2,H,72
11
Doãn Mạnh Hiền
1944
Vân Nam, Phúc Thọ
07/07/1968
2,C,35
12
Nguyễn Văn Hiền
1942
Tân Hòa, Quốc Oai
08/07/1968
2,H,1
13
Nguyễn Đắc Hiển
1954
An Mỹ, Mỹ Đức
30/01/1973
2,B,69
14
Nguyễn Trung Hiểu
1942
Minh Châu, Quốc Oai
08/06/1968
2,I,84
15
Vũ Văn Hiệp
1953
Trường Thịnh, ứng Hòa
05/02/1973
2,K,10
16
Đoàn Xuân Hinh
1948
Ngũ Lão, ứng Hòa
20/10/1971
2,A,25
17
Lê vinh Hoa
1947
Nam Sơn, ứng Hòa
18/11/1968
2,E,66
18
Nguyễn Tấn Hoa
1950
Phong Vân, Ba Vì
08/10/1972
2,H,6
19
Hoàng Danh Hoa
1947
Cấn Hữu, Quốc Oai
26/03/1969
2,H,22
20
Bạch Công Hải
1950
Ba Trại, Ba Vì
15/12/1971
2,K,2
21
Bùi Văn Hoan
1940
Võng Xuyên, Phúc Thọ
28/02/1968
2,E,32
22
Hoàng Văn Hoan
1940
Tân Xã, Thạch Thất
31/07/1971
2,I,1
23
Nguyễn Văn Hoan
1948
Cao Dương, Thanh Oai
27/02/1971
2,C,40
24
Nguyễn Quang Hòa
1948
Hát Môn, Phúc Thọ
01/10/1966
2,A,66
25
Nguyễn Văn Hòa
1947
Hiệp Thuận, Quốc Oai
11/08/1972
2,E,26