- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn Hùng
1948
Dân Hòa, Thanh Oai
18/02/1973
2,A,19
2
Nguyễn viết Hùng
1953
Tân Lập, Đan Phượng
30/01/1973
2,C,19
3
Nguyễn Tái Hùng
1952
Phú Châu, Ba Vì
08/02/1973
2,H,23
4
Lương Văn Hùng
1949
Bạch Đằng, Thường Tín
15/06/1972
2,A,16
5
Tạ Trương Hùng
1940
Quang Trung, Hoài Đức
10/06/1972
2,A,52
6
Lê Viết Hùng
1949
Liên Trung, ứng Hòa
12/03/1967
2,G,86
7
Nguyễn Bá Hưng
1945
Vân Từ, Phú Xuyên
08/02/1969
2,A,92
8
Dương Quốc Hương
1947
Minh Đức, ứng Hòa
14/04/1968
2,I,81
9
Bùi Văn Hưởng
1943
Đông Yên, Quốc Oai
17/05/1968
2,C,62
10
Nguyễn quốc Hưởng
1946
Hoa Sơn, ứng Hòa
08/05/1968
2,A,14
11
Nguyễn Xuân Hưởng
1945
Tích Giang, Phúc Thọ
17/01/1969
2,E,18
12
Nguyễn Xuân Hưởng
1938
Đông Yên, Quốc Oai
21/02/1971
2,C,86
13
Trần Văn Lương
1945
Võng Xuyên, Phúc Thọ
16/04/1969
2,H,79
14
Phùng Khắc Hữu
1939
Phùng Xá, Thạch Thất
10/04/1970
2,K,4
15
Tạ Đình Hữu
1945
Song Phượng, Đ an Phượng
23/07/1967
2,K,47
16
Đặng Ngọc ích
1941
Hợp Tiến, Mỹ Đức
20/03/1966
2,Đ,73
17
Nguyễn Văn Kền
1943
Trí Trung, Phú Xuyên
12/01/1968
2,E,62
18
Nghiêm Xuân Kế
1949
Tuy Lai, Mỹ Đức
12/12/1970
2,G,30
19
Nguyễn Tiến Kha
1952
Tự Nhiên, Thường Tín
10/02/1973
2,B,39
20
Nguyễn Văn Khang
1933
Hương Sơn, Mỹ Đức
22/02/1969
2,E,41
21
Khuất Mạnh Khang
1944
36 ĐinhTiên Hoàng,SơnTây
10/04/1969
2,C,68
22
Phạm Minh Khang
1944
Phương Trung,Thanh Oai
17/01/1969
2,C,61
23
Nguyễn Văn Kháng
1948
Phú Lãm, Hà Đông
03/01/1967
2,I,35
24
Đinh Đại Khanh
1950
Minh Quang, Ba Vì
05/04/1971
2,E,54
25
Nguyễn Tấn Khanh
1944
Tô Hiệu, Thường Tín
21/11/1971
2,A,69