- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Mạnh Đức
1952
Lê Lợi, Thường Tín
15/02/1972
2,A,96
2
Vương Văn Đức
1952
Cự Khê, Thanh Oai
03/10/1969
2,Đ,56
3
Bùi Công Đức
1945
Phú Cường, Thanh Oai
09/12/1968
2,G,79
4
Ngô Văn Gát
1934
Phong Vân, Ba Vì
06/05/1968
2,A,72
5
Nguyễn Văn Gấp
1934
Cao Dương, Thanh Oai
16/04/1969
2,H,81
6
Quan Văn Gia
1944
Đồng Tiến, ứng Hòa
03/02/1973
2,C,94
7
Đinh Văn Giai
1952
Minh Quang, Ba Vì
24/10/1973
2,I,5
8
Phạm Xuân Giáp
1952
Văn Khê, Hà Đông,
11/09/1967
2,A,90
9
Nghiêm Thị Gừng
1945
Trung Tú, ứng Hòa
29/10/1972
2,Đ,29
10
Nguyễn Hữu Hai
1952
Tiên Phong, Ba Vì
30/01/1973
2,H,7
11
Nguyễn Văn Hạnh
1944
Thanh Đa, Phúc Thọ
30/03/1968
2,I,66
12
Đỗ Văn Hanh
1940
Hợp Đồng, Chương Mỹ
19/01/1969
2,G,87
13
Hoàng Hồng Hà
1940
Tản Hồng, Ba Vì
11/12/1972
2,A,82
14
Nguyễn Bá Hà
1942
Trung Châu, Đan Phượng
19/08/1966
2,B,74
15
Nguyễn Ngọc Hà
1942
Vân Đình, ứng Hòa
05/04/1971
2,C,88
16
Phạm Quang Hạ
1953
Tòng Bạt, Ba Vì
19/09/1972
2,G,72
17
Nguyễn Văn Hà
1943
Quốc Tuấn, Ba Vì
08/03/1972
2,K,55
18
Cấn hùng Hài
1947
Cấn Hữu, Quốc Oai
10/09/1969
2,G,90
19
Hoàng đăng Hành
1947
Ngọc Sơn, Chương Mỹ
09/06/1970
2,I,68
20
Nguyễn Quang Hành
1939
Hợp Thanh, Mỹ Đức
19/02/1967
2,Đ,79
21
Nguyễn Văn Hải
1940
Đại Cường, ứng Hòa
06/04/1970
2,B,34
22
Nguyễn Hồng Hải
1940
Hồng Châu, Thường Tín
27/03/1972
2,G,31
23
Nguyễn Văn Hải
1942
Tây Sơn, Ba Vì
15/07/1966
2,B,38
24
Trần Xuân Hải
1945
Xuy Xá, Mỹ Đức
13/11/1970
2,I,45
25
Nguyễn Văn Hải
1952
Hồng Dương, Thanh Oai
10/07/1972
2,C,93