- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Đỗ Văn Lạng
1938
Đông Lỗ, ứng Hòa
06/03/1972
2,G,99
2
Nguyễn Văn Lân
1952
Dương Nội, HoàI Đức
20/07/1972
2,G,12
3
Nguyễn danh Lấy
1948
Phù Lưu Tế, Mỹ Đức
15/06/1967
2,HT, H71
4
Lê Văn Lập
1937
Lam Sơn, ứng Hòa
27/09/1967
2,K,33
5
Lã Cát Lập
1949
Liên Hoà, Phú Xuyên
25/07/1968
2,G,76
6
Nguyễn Đức Lập
1947
Tích Giang, Phúc Thọ
12/12/1972
2,I,15
7
Lê Văn Lé
1944
Vân Đình, ứng Hòa
08/12/1971
2,K,60
8
Đỗ Văn Lễ
1944
Đông Sơn, Ch-ơng Mỹ
21/01/1967
2,E,77
9
Nguyễn Văn Lễ
1950
Đại Xuyên, Phú Xuyên
21/11/1971
2,K,89
10
Đinh Văn Lễ
1945
Phú Châu, Ba Vì
01/10/1968
2,E,9
11
Nguyễn Đinh lễ
1950
Phúc Châu, Bà Vì
28/10/1968
2,G,64
12
Đinh Văn Lệnh
1937
Hồng Quang, ứng Hòa
20/01/1969
2,C,36
13
Nguyễn Đình Liên
1943
Canh Nậu, Thạch Thất
24/03/1969
2,I,24
14
Từ Văn liễn
1943
Hồng Phong, Thường Tín
03/07/1969
2,B,57
15
Nguyễn duy Liệu
1949
Song Phượng, Đan Phương
25/07/1967
2,H,53
16
Phùng Khắc Lĩnh
1949
Cẩm Lĩnh, Ba Vì
04/02/1973
2,I,44
17
Lê Đức Lĩnh
1946
Tản Hồng, Bà Vì
06/09/1969
2,E,97
18
Đình Văn Lịch
1939
Đại Thành, Quốc Oai
24/07/1966
2,Đ,77
19
Nguyễn Văn Lịch
1948
Đan Phượng, Đan Phượng
14/05/1969
2,A,46
20
Lê Văn Loan
1948
Phú Châu, Ba Vì
07/11/1971
2,K,30
21
Đặng Minh Loan
1943
Đức Giang, Hoài Đức
19/03/1970
2,G,26
22
Trần Đức Lòng
1933
Thọ Xuân, Đan Phượng
12/03/1970
2,E,51
23
Dư Đình Long
1946
Hoà Phú, ứng Hòa
28/10/1967
2,K,57
24
Lê Văn Lộc
1946
Phú Sơn, Ba Vì
22/02/1973
2,H,15
25
Phạm Văn Lộc
1947
Phương Trung, Thanh Oai
05/04/1970
2,Đ,62