- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Kiều Công Thành
1950
Tuyết Nghĩa, Quốc Oai
21/08/1971
2,H,93
2
Nông An Thành
1953
Đồng Thái, Ba Vì
23/11/1971
2,I,93
3
Hà Đức Thảo
1947
Lê Lợi, Thường Tín
16/09/1972
2,A,21
4
Tr-ơng Văn Thảo
1935
Bình yên, Thạch Thất
23/11/1968
2,C,67
5
Hoàng Đức Thảo
1950
Liên Trung, Đan Phượng
23/09/1968
2,G,55
6
Lã Văn Thảo
1932
Phú Cường, Ba Vì
26/09/1968
2,H,18
7
Trương Văn Thảo
1935
Phù Lưu Tế, Mỹ Đức
23/11/1968
2,A,54
8
Nguyễn Văn Thảo
1943
Thanh Thuý, Thanh Oai
24/11/1970
2,G,95
9
Trần Văn Thá
1940
Hoà Chính, Chương Mỹ
26/03/1969
2,B,80
10
Đinh Văn Thái
1954
Mỹ Thành, Mỹ Đức
29/01/1973
2,K,11
11
Nguyễn Doãn Thái
1936
Tân Hoà, Quốc Oai
19/03/1969
2,K,66
12
Nguyễn Quốc Thái
1945
Liên Minh, Đan Phượng
15/01/1970
2,C,100
13
Hoàng Văn Thái
1943
Vân Hà, Phúc Thọ
04/11/1967
2,H,84
14
Hoàng Minh Tháp
1940
Ngũ Lão, ứng Hòa
13/06/1967
2,H,30
15
Đinh Ngọc Thạch
1942
Văn Sơn, Sơn Tây
20/11/1967
2,H,86
16
Lê Hồng Thăm
1942
Lam Sơn, ứng Hòa
18/11/1968
2,C,29
17
Phạm Văn Thăng
1945
Đồng Tâm, Mỹ Đức
02/06/1970
2,Đ,60
18
Phạm Quang Thắng
1953
Cổ Động, Sơn Tây
24/12/1971
2,Đ,50
19
Phùng Đình Thắng
1954
Phú Sơn, Ba Vì
15/01/1971
2,H,14
20
Nguyễn Đức Thắng
1950
Quốc Tuấn, Th-ờng Tín
25/01/1970
2,I,4
21
Nguyễn Mạnh Thắng
1947
Lê Thanh, Mỹ Đức
31/12/1966
2,K,6
22
Cấn Văn Thắng
1948
Cấn Hữu, Quốc Oai
05/05/1970
2,H,8
23
Nguyễn Hồng Thân
1952
Trung Châu, Đan Phượng
29/12/1971
2,B,25
24
Nguyễn Hữu Thất
1941
Tân Lập ,Đan Phượng
08/06/1970
2,G,92
25
Ngô Huy Thật
1944
Cấn Hữu, Quốc Oai
10/05/1969
2,G,21