- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn Tám
1945
Phú Nam An,Chương Mỹ
31/03/1972
2,A,87
2
Nguyễn Văn Tán
1951
Yên Bài, Ba Vì
16/12/1971
2,I,36
3
Phạm Văn Tạ
1948
Thanh Văn, Thanh Oai
17/11/1970
2,H,35
4
Nguyễn Văn Tạo
1948
Phương Tú, ứng Hòa
21/11/1968
2,H,55
5
Nguyễn Quang Tạo
1945
Thuần Mỹ, Ba Vì
11/02/1967
2,Đ,81
6
Ngô Quyết Tâm
1946
Tản Hồng, Ba Vì
26/06/1968
2,B,23
7
Phạm Minh Tân
1938
Liên Minh, Đan Phượng
25/07/1970
2,E,5
8
Hoàng Văn Tâm
1940
Trung Châu,Đan Phương
24/11/1971
2,C,10
9
Đào Văn Tân
1940
Đội Bình, ứng Hòa
04/02/1972
2,H,44
10
Nguyễn Minh Tân
1936
Văn Võ, Văn Chương
07/01/1968
2,G,54
11
Nguyễn Văn Tân
1947
Hoà Thạch, Quốc Oai
02/02/1970
2,G,56
12
Phùng Văn Tân
1943
Chiến Thắng,Hoài Đức
16/01/1971
2,G,57
13
Nguyễn Vạn Tấn
1947
LiệpTuyết, Quốc Oai
28/12/1968
2,K,52
14
Ngô Công Tèo
1950
Thụy An, Ba Vì
24/01/1973
2,D,97
15
Mai Văn Tế
1948
Đồng Tiến, ứng Hòa
07/03/1972
2,A,17
16
Phạm Văn Thang
1948
Ngũ Lão, ứng Hòa
15/03/1972
2,B,46
17
Lê Hồng Thanh
1954
Quảng Phú Cầu, ứng Hòa
26/11/1972
2,Đ,25
18
Nguyễn Thị Thanh
1952
Hà Trì, Hà Đông
01/04/1972
2,C,16
19
Nguyễn Phi Thanh
1952
Dương Liễu, Hoài Đức
17/05/1972
2,B,11
20
Bạch Đăng Thành
1944
Tân Ước, Thanh Oai
25/04/1971
2,C,92
21
Trịnh Minh Thanh
1945
Hương Sơn, Mỹ Đức
23/03/1970
2,H,95
22
Đặng Văn Thà
1952
Văn Phúc, Phúc Thọ
05/03/1971
2,C,31
23
Hoàng Công Thành
1939
Tản Lĩnh, Ba Vì
07/03/1969
2,A,44
24
Khuất Đình Thành
1952
Hoà Phúc, Phúc Thọ
02/12/1972
2,K,18
25
Nguyễn Đức Thành
1949
Hồng Thái, Phú Xuyên
28/11/1966
2,H,52