- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Trần Đức Thích
1940
Trung Hòa, Chương Mỹ
10/05/1971
2,B,99
2
Tạ Hiệp Thị
1946
Hòa Xá, ứng Hòa
12/01/1968
2,E,65
3
Lê Hữu Thịnh
1942
Thọ Xuân, Đan Phượng
07/06/1972
2,G,43
4
Nguyễn Đức Thịnh
1953
Phú Cường, Ba Vì
04/01/1973
2,K,20
5
Phạm Ngọc Thịnh
1942
Ninh Sở, Thường Tín
16/12/1970
2,B,84
6
Hoàng Văn Thoan
1949
Liên Phương, Thường Tín
16/03/1970
2,G,25
7
Nguyễn Đình Thoả
1946
Phú Nghĩa, Chương Mỹ
26/04/1970
2,B,2
8
Nguyễn Minh Thoáng
1952
Thư Phú, Thường Tín
21/04/1971
2,C,30
9
Nguyễn Trọng Thoát
1950
Phú Kim, Thạch Thất
09/02/1972
2,B,20
10
Nguyễn Đình Thoại
1948
Hòa Xá, ứng Hòa
06/01/1970
2,A,49
11
Phạm Văn Thọ
1952
Tích Giang, Phúc Thọ
11/03/1972
2,G,97
12
Trần Văn Thọ
1950
Đan Thọ, Đan Phượng
11/09/1968
2,G,50
13
Lê Bá Thọ
1950
Xí nghiệp, Nông Cụ
15/01/1973
2,E,70
14
Nguyễn Hữu Thọ
1936
Đoài Khê, Đan Phượng
28/09/1968
2,I,74
15
Nguyễn Bá Thông
1942
Phương Cách, Quốc Oai
23/01/1968
2,B,52
16
Nguyễn Ngọc Thông
1952
Khánh Thượng, Ba Vì
25/01/1971
2,K,29
17
Nguyễn Văn Thơm
1953
Đường Lâm, Sơn Tây
06/02/1973
2,K,5
18
Nguyễn XuânThời
1948
Tân Phú, Quốc Oai
19/08/1966
2,Đ,91
19
Đặng Xuân Thu
1948
Đồng Mai, Hà Đông
05/03/1969
2,E,61
20
Ngô Trọng Thu
1948
21/02/1970
2,G,41
21
Nguyễn Văn Thụ
1947
Long Xuyên, Phúc Thọ
16/10/1973
2,K,76
22
Nguyễn Văn Thuận
1950
Vân Côn, Hoài Đức
29/07/1973
2,Đ,83
23
Nguyễn Chí Thuận
1952
Tích Giang, Phúc Th ọ
12/02/1973
2,H,5
24
Đỗ Đình Thuần
1936
Ngọc Tảo, Phúc Thọ
05/09/1966
2,A,70
25
Đỗ Đình Thuật
1939
Ngọc Mỹ, Quốc Oai
21/05/1967
2,A,91