- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Mai Lưu
1945
Phương Trung, Thanh Oai
30/06/1966
2,I,38
2
Đoàn Danh Lữu
1945
Hoà Phú , ứng Hòa
25/11/1970
2,A,64
3
Nguyễn Diễn Lực
1950
Trạch Hội, Mỹ Đức
04/01/1973
2,I,9
4
Hoàng Quốc Lực
1948
Hoà Phú , ứng Hòa
03/10/1968
2,K,50
5
Đặng Xuân Mai
1945
Phú Cường, Ba Vì
17/12/1967
2,A,40
6
Nguyễn Văn May
1947
Nam Tiến, Phú Xuyên
04/08/1968
,G,77
7
Nguyễn Tất Mai
1944
Nam Phương Tiến, Chương Mỹ
10/08/1966
2,Đ,76
8
Tạ Quang Mẫn
1945
Liệp Tuyết, Quốc Oai
02/02/1970
2,Đ,70
9
Trần Văn Mẫn
1953
Liên Hồng, Đan Phượng
13/01/1972
2,I,54
10
Nguyễn Duy Mão
1950
Hoàng Ngô, Quốc Oai
21/12/1972
2,Đ,15
11
Khương Đức Mão
1951
Thạch Xá, Thạch Thất
14/08/1973
2,C,85
12
Trần Trọng Mão
1939
Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ
08/06/1971
2,I,65
13
Nguyễn Bá Mạnh
1939
Phượng Cách, Quốc Oai
09/07/1967
2,C,73
14
Đồng Văn Mạnh
1948
Hồng Thái, Phú Xuyên
04/02/1970
2,B,65
15
Nguyễn Phạm Mạnh
1942
Cấn Hữu, Quốc Oai
04/01/1970
2,H,2
16
Trương Quang Mấn
1952
Phú Cường, Ba Vì
03/03/1972
2,E,86
17
Nguyễn Quốc Mạnh
1945
Tân Hòa, Quốc Oai
07/01/1969
2,H,22
18
Nguyễn Văn Mạnh
1953
Hương Sơn, Mỹ Đức
12/11/1971
2,I,55
19
Trần Duy Mật
1943
Hợp Thành, Mỹ Đức
05/04/1966
2,Đ,92
20
Đinh Tiến Mậu
1934
Ngô Quyền, Sơn Tây
08/01/1967
2,Đ,3
21
Trần đình Miều
1943
Chu Minh, Ba Vì
19/01/1971
2,G,94
22
Phạm Văn Minh
1952
Vạn Thắng, ứng Hòa
13/12/1971
2,B,16
23
Nguyễn Quốc Minh
1950
Ngọc Mỹ, Quốc Oai
13/03/1971
2,G,28
24
Nguyễn Ngọc Minh
1951
Phúc Hòa, Phúc Thọ
19/10/1972
2,G,24
25
Nguyễn Đình Minh
1947
Viên Nội, ứng Hòa
29/03/1973
2,B,97