- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Đức Nghiêm
1950
Cao Viên, Thanh Oai
Chưa rõ
2,C,4
2
Đào Tiến hiên
1953
Trung Tú, ứng Hòa
12/04/1972
2,B,86
3
Nguyễn Văn Nghiễm
1950
Đội Bình, ứng Hòa
13/12/1971
2,H,50
4
Lê Đình Nghinh
1941
Phương Trung, Thanh Oai
26/06/1972
2,E,38
5
Lưu Văn Nghĩa
1938
Hương Ngải, Thạch Thất
02/10/1972
2,H,56
6
Trần Đại Nghĩa
1939
Đồng Mai, Thanh Oai
19/03/1969
2,G,6
7
Cao Đức Nghĩa
1954
Sơn Công, ứng Hòa
23/03/1973
2,B,12
8
Nguyễn Văn Nghĩa
1944
Dũng Tiến, Thường Tín
03/05/1971
2,K,68
9
Kiều Văn Ngọ
1953
Đồng Lân, Ba Vì
01/11/1972
2,E,95
10
Phạm Văn Ngọc
1946
Hương Trung, Thanh Oai
04/05/1970
2,E,8
11
Trần Xuân Ngọc
1945
Thanh Bình, Chương Mỹ
20/10/1968
2,A,81
12
Nguyễn Văn Ngọc
1919
Khịm An, Thanh Oai
04/04/1968
2,B,21
13
Nguyễn Phú Ngôn
1954
Hoàng Diệu, Chương Mỹ
24/01/1973
2,Đ,39
14
Nguyễn Xuân Nguyên
1947
Bạch Đằng, Thường Tín
10/10/1967
2,E,52
15
Nguyễn Văn Nguyên
1947
Hồng Quang, ứng Hòa
20/02/1967
2,B,98
16
Nguyễn Duy Ngữ
1940
Tân Hội, Đan Phượng
27/02/1966
2,H,58
17
Đặng Thanh Nhàn
1948
Đồng Mai, Hà Đông
13/02/1973
2,Đ,57
18
Nguyễn Văn Nhã
1944
Hồng Phong, Đan Phượng
14/07/1966
2,A,79
19
Trịnh Trung Nhạ
1945
Tuy An, Chương Mỹ
01/02/1968
2,I,33
20
Hoàng Văn Nhạ
1940
Ngũ Lão, ứng Hòa
05/04/1969
2,A,83
21
Nguyễn Văn Nhạc
1945
Tân Hội, Đan Phượng
04/02/1967
2,B,61
22
Nguyễn Văn Nhạc
1945
Phú Hòa, Phúc Thọ
18/06/1966
2,A,76
23
Khuất Duy Nhâm
1945
Mỹ Lộc, Ba Vì
07/11/1965
2,B,36
24
Tạ Duy Nhâm
1951
Tam Thuấn, Phúc Thọ
21/12/1972
2,B,24
25
Hoàng Phạm Nhậm
1951
Vân Phúc, Phúc Thọ
28/05/1971
2,G,18