- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tây
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Lê Xuân Phái
1943
Phương Tú, ứng Hòa
17/01/1970
2,B,100
2
Đặng Tiến Phái
1942
Liệp Tuyết, Quốc Oai
25/10/1969
2,I,67
3
Dương Văn Phái
1941
Tòng Bạt, Ba Vì
19/05/1971
2,C,87
4
Nguyễn văn Phái
1947
Bình Yên, Thạch Thất
16/12/1968
2,I,78
5
Nguyễn Mạnh Phi
1947
Sơn Đà, Ba Vì
09/03/1971
2,E,6
6
Phạm Văn Phi
1936
Thanh Cao, Thanh Oai
20/02/1972
2,G,71
7
Tạ Đình Phi
1946
Đình Phú, Quốc Oai
17/03/1967
2,G,84
8
Nguyễn Văn Phiên
1938
H-ơng Sơn, Mỹ Đức
19/03/1970
2,E,4
9
Mai Văn Phiến
1945
Trung Tú, ứng Hòa
07/12/1972
2,Đ,13
10
Nguyễn Văn Phiến
1946
Hợp Tiến, Mỹ Đức
30/11/1967
2,I,42
11
Tạ Quan Phong
1942
Cổ Động, Sơn Tây
13/03/1968
2,B,4
12
Đỗ Trọng Phong
1945
Sơn Công, ứng Hòa
10/10/1969
2,I,28
13
Hoàng Công Phong
1936
Cộng Hòa, Quốc Oai
13/01/1967
2,E,78
14
Bùi Đình Phùng
1945
Nam Phương, Chương Mỹ
09/02/1973
2,C,52
15
Nguyễn Bá Phùng
1944
Thanh Mai, Thanh Oai
21/11/1969
2,C,6
16
Trịnh Văn Phùng
1949
Tô Hiệu, Thường Tín
03/02/1967
2,Đ,84
17
Nguyễn Xuân Phú
1947
Mỹ Hưng, Thanh Oai
28/11/1967
2,A,7
18
Phạm Văn Phú
1947
Đại Cường, ứng Hòa
19/06/1970
2,B,33
19
Nguyễn Văn Phú
1949
Kim Chung, Hoài Đức
12/12/1970
2,G,16
20
Nguyễn Văn Phú
1952
Tân Hội, Đan Phượng
12/12/1972
2,I,94
21
Nguyễn Quang Phú
1952
Đại Thanh, Thường Tín
12/02/1971
2,B,64
22
Đặng Xuân Phúc
1948
Vật Lại, Ba Vì
24/12/1971
2,H,49
23
Đỗ Xuân Phúc
1949
Sen Chiểu, Phúc Thọ
07/03/1971
2,G,19
24
Nguyễn Văn Phúc
1954
Số 6 Hậu Tỉnh, Sơn Tây
03/02/1973
2,C,39
25
Nguyễn Văn Phúc
1947
Vân Từ, Phú Xuyên
29/01/1970
2,E,46