- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Nghệ An
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Cảnh Dần
1951
Giang Sơn, Đô Lương
21/01/1970
4, Ng.An, 3M, 11-HT
2
La Quý Dậu
1951
Thạch Giám,Tương Dương
13/12/1972
4, Ng.An, K, 3
3
Nguyễn Công Doanh
1949
Hưng Hoà, TP. Vinh – Nghệ An
28/09/1970
4, Ng.An, H, 60
4
Phạm Văn Dần
1951
Hưng Phúc, Hưng Nguyên
06/12/1972
4, Ng.An, G, 83
5
Trịnh Công Dần
1950
Hưng Long, Hưng Nguyên
02/10/1969
4, Ng.An, M, 59
6
Thái Đình Duyên
1943
Hưng Long, Hưng Nguyên
03/04/1969
4, Ng.An, L, 131
7
Nguyễn Văn Dũng
1941
Hưng Đông, Hưng Nguyên
05/09/1970
4, Ng.An, G, 71
8
Trương Minh Dí
1953
Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp
09/06/1971
4, Ng.An, E, 9
9
Lê Văn Di
1948
Diễn Liên, Diễn Châu
11/01/1968
4, Ng.An, G, 5
10
Vũ ngọc Diên
1940
Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu
03/07/1972
4, Ng.An, B, 50
11
Nguyễn Văn Diền
1953
Quỳnh Diên, Quỳnh Lưu
13/08/1972
4, Ng.An, Đ, 63
12
Nguyễn Công Diễm
1946
Quỳnh Thiên, Quỳnh Lưu
11/06/1968
4, Ng.An, O, 58
13
Phạm Văn Diện
1950
Thanh Phong,Thanh Chương
21/03/1970
4, Ng.An, N, 23